این بانک‌ها بیشترین سود بانکی را می دهند؟/ خروج سپرده های سرمایه گذاری از این بانک‌ها

این بانک‌ها بیشترین سود بانکی را می دهند؟/ خروج سپرده های سرمایه گذاری  از این بانک‌ها

طی سالی که گذشت، موسسه اعتباری ملل بیشترین رشد جذب سپرده را داشته است.

به گزارش 9 صبح؛ مجموع سپرده‌‌‌های بانکی در پایان سال ۱۴۰۲ رشد حدودا ۱۹درصدی داشته است. طی سالی که گذشت، موسسه اعتباری ملل بیشترین رشد جذب سپرده را داشته و میزان سپرده‌‌‌های این بانک رشد۷۸ درصدی داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال از بانک‌‌‌های حاضر در بورس و فرابورس، مجموع سپرده‌‌‌های این بانک‌‌‌ها با ۰.۲‌درصد کاهش به نسبت بهمن با مجموع ۴‌هزار و ۸۶۸‌هزار میلیارد تومان به کار خود پایان داد. مجموع سپرده‌‌‌های این بانک‌‌‌ها در سال ۱۴۰۱ رقم ۳‌هزار و ۴۶۹‌هزار میلیارد تومان بود که بر این اساس می‌توان گفت مجموع سپرده‌‌‌های بانکی در پایان سال ۱۴۰۲ رشد حدودا ۱۹درصدی داشته است. طی سالی که گذشت، موسسه اعتباری ملل بیشترین رشد جذب سپرده را داشته و میزان سپرده‌‌‌های این بانک رشد۷۸ درصدی داشته است. مجموع سپرده‌‌‌های ارزی بانک‌‌‌ها هم با رقم مجموعا ۱۸۰‌هزار میلیارد تومانی به کار خود در ۱۴۰۲ پایان داد.

کدام بانک‌ها در جذب سپرده موفق‌تر بودند؟

طی سالی که گذشت، موسسه اعتباری ملل بیشترین رشد جذب سپرده را داشته است. 

طی دوره یک‌ماهه اسفند، بانک پاسارگاد بیشترین میزان جذب سپرده را در بین دیگر بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تجربه کرده است. 

پس از پاسارگاد، پست بانک ایران در جایگاه دوم قرار دارد. 

در جایگاه سوم بیشترین میزان رشد سپرده‌‌‌ها هم بانک صادرات قرار دارد. 

در بین بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد بررسی سه بانک با کاهش میزان سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روبه‌‌‌رو شدند. بیشترین میزان کاهش سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مربوط به بانک ملت است. پس از این بانک هم بانک‌‌‌های خاورمیانه و کارآفرین قراردارد

پرونده ۱۴۰۲ منابع بانک‌ها

براساس داد‌‌‌ه‌‌‌های کدال، مجموع سپرده‌‌‌های بانکی در اسفند سال گذشته عدد ۴‌هزار و ۸۶۸‌هزار میلیارد تومانی را نشان می‌‌‌دهد که حاکی از کاهش ۰.۲ درصدی تسهیلات اعطایی به نسبت بهمن ماه است. این داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که طی دوره یک‌ماهه اسفند، بانک پاسارگاد بیشترین میزان جذب سپرده را در بین دیگر بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تجربه کرده است. میزان کل سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این بانک از ۵۹۰‌هزار میلیارد تومان در ابتدای اسفند به ۶۷۳‌هزار میلیارد تومان در انتهای این ماه رسیده که مبین رشد ۱۴ درصدی میزان سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این بانک است. پس از پاسارگاد، پست بانک ایران در جایگاه دوم قرار دارد. میزان سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این بانک در مدت مورد بررسی با رشد ۵.۲۸ درصدی از ۷۵.۱‌هزار میلیارد تومان به ۷۹‌هزار میلیارد تومان رسید.

در جایگاه سوم بیشترین میزان رشد سپرده‌‌‌ها هم بانک صادرات قرار دارد. در انتهای بهمن میزان مانده سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این بانک حدود ۶۶۹‌‌‌هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که در انتهای اسفند این میزان با رشد ۴.۶۹ درصدی به ۷۰۰‌هزار میلیارد تومان رسید. در بین بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد بررسی سه بانک با کاهش میزان سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روبه‌‌‌رو شدند. بیشترین میزان کاهش سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مربوط به بانک ملت است که با افت ۱۵.۱ درصدی از یک‌هزار و ۷۷‌هزار میلیارد تومان به ۹۱۴‌هزار میلیارد تومان رسیده است. پس از این بانک هم بانک‌‌‌های خاورمیانه و کارآفرین با۴.۷۸ و ۰.۲۱کاهش میزان سپرده‌‌‌های خود را تجربه کرده‌‌‌اند.

تغییرات نقطه به نقطه سپرده‌‌‌ها در اسفند

داده‌‌‌های سال ۱۴۰۱ نشان می‌‌‌دهد که مجموع سپرده‌‌‌های بانکی در این سال رقم ۳‌هزار و ۴۶۹‌هزار میلیارد تومان بود که با توجه به این موضوع مجموع سپرده‌‌‌های بانکی در سال ۱۴۰۲ رشدی ۱۹.۳ درصدی داشته است. موسسه اعتباری ملل بیشترین میزان رشد را به نسبت دیگر بانک‌‌‌های حاضر در بورس و فرابورس به نسبت سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است. میزان سپرده‌‌‌های این بانک رشدی ۷۸ درصدی داشته و از ۳۷.۶‌هزار میلیارد تومان به ۶۷‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. پس از این موسسه، بانک پاسارگاد بیشترین رشد سپرده‌‌‌های خود را تجربه کرده است. سپرده‌‌‌های این بانک در سال ۱۴۰۲ رشدی ۴۴ درصدی داشته و از ۴۶۹‌هزار میلیارد تومان به ۶۷۳‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

در جایگاه سوم این رده‌‌‌بندی هم بانک سینا قرار دارد. میزان سپرده‌‌‌های این بانک از ۵۹‌هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۸۳.۹‌هزار میلیارد تومان در انتهای آن رسیده که نشان‌‌‌دهنده رشد ۴۱ درصدی سپرده‌‌‌های این بانک است. در بین بانک‌‌‌های بررسی شده، تنها بانک ملت کاهش۴درصدی را در میزان سپرده‌‌‌های خود داشته است. سپرده‌‌‌های این بانک از ۹۵۷‌هزار میلیارد تومان در انتهای اسفند سال ۱۴۰۱ به ۹۱۴‌هزار میلیارد تومان در انتهای اسفند ۱۴۰۲ رسیده است. به جز این بانک، بانک دیگری طی سال ۱۴۰۲ کاهش میزان منابع خود را تجربه نکرده است.

تغییرات سپرده‌‌‌های ارزی در اسفند

سپرده‌‌‌های ارزی در اسفند به‌طور کلی رشدی ۳.۶۲ درصدی داشته‌‌‌اند. رقم ثبت شده برای مجموع سپرده‌‌‌های ارزی در ابتدای اسفند ۱۷۳‌هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در انتهای اسفند به ۱۸۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌طور کلی بانک پاسارگاد بیشترین میزان رشد سپرده‌‌‌های ارزی را با رکورد ۴۱درصدی طی اسفند ماه سال گذشته تجربه کرده است.

تغییرات سپرده‌‌های ارزی بلند‌مدت

در خصوص سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی بلند‌‌‌مدت، بانک اقتصاد نوین با رشد ۴۰ درصدی سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلند‌‌‌مدت خود، تقریبا در این حوزه موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از دیگران عمل کرده است. میزان سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلند‌‌‌مدت این بانک از ۲۹.۵ ‌‌‌هزار میلیارد تومان به حدود ۴۱.۳ ‌‌‌هزار میلیارد تومان در انتهای اسفند ماه رسیده است. پس از این بانک هم پست بانک قرار دارد. میزان سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت این بانک رشدی حدودا ۱۷.۸ درصدی داشته و از ۲۸ میلیارد تومان به ۳۳ میلیارد تومان رسیده است. غیر از این دو بانک، بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر رشد چشمگیری نداشتند. به‌‌‌طور کلی از ۱۱ بانک بررسی شده، ۶ بانک رشد، یک بانک بدون تغییر و ۳ بانک هم کاهش سپرده بلند‌‌‌مدت داشته‌‌‌اند. بانک سینا هم به‌طور کلی فاقد سپرده‌‌‌های بلندمدت بوده است.

در بخش سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت، بیشترین میزان رشد سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دوباره به بانک پاسارگاد اختصاص دارد که میزان سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت این بانک با رشد ۵۱ درصدی روبه‌رو بوده است. میزان سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی کوتاه‌مدت بانک پاسارگاد از ۳.۲ ‌‌‌هزار میلیارد تومان به ۴.۸‌هزار میلیارد تومان در انتهای اسفند ماه رسیده است. پس از آن بانک صادرات با اختلاف بالایی در جایگاه بعدی قرار دارد. میزان سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت این بانک با رشدی ۱۱درصدی از ۲.۶ میلیارد تومان به ۲.۹ ‌‌‌هزار میلیارد تومان رسیده است. پس از این دو بانک بانک دیگری با رشد چشمگیری در میزان سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه مدت روبه‌رو نبوده و از ۱۱ بانک مورد بررسی، دو بانک بدون تغییر خاصی در سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت بوده و میزان تغییرات سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی کوتاه مدت ۴ بانک هم منفی بوده است. ۳ بانک به‌طور کلی فاقد سپرده‌‌‌های بلندمدت ارزی هستند. در این بین تغییرات سپرده‌‌‌های کوتاه‌مدت بانک اقتصاد نوین جالب است که این بانک در اسفند تقریبا میزان سپرده‌‌‌های کوتاه‌مدت ارزی خود را به صفر رسانده است.

    نظر شما