قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۳ خرداد۱۴۰۳

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه 3 خرداد1403

هرگرم طلای 18 عیارامروز3 خردادنسبت به دوروز گذشته با ثبات قیمت همراه بوده است.

به گزارش 9 صبح به نقل از دنیای اقتصاد؛ روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۳,۳۶۳,۵۰۰ (سه میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و پانصد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۳ می ۲۰۲۴ - به ۳,۳۶۳,۵۰۰ (سه میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و پانصد ) تومان رسید.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳,۳۶۳,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا، امروز به ۲,۴۱۴ رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

سکه امامی، امروز به ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

 

 

    نظر شما