قیمت طلا وسکه امروز شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت  طلا وسکه امروز شنبه 12 خرداد 1403

قیمت سکه طلا نسبت به 3 روز گذشته با 0.61 درضد افزایش قیمت همراه بوده است.

 به گزار ش 9 صبح به نقل از دنیای اقتصاد، ۲ روز پیش سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که ۳ روز پیش تا ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۰۱ ژوئن ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۶۱ درصدی به ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

سکه امامی، امروز به ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۶۱ درصدی داشته است.

نیم سکه در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه، امروز به ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

هر سکه گرمی، امروز به ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۷۳,۷۰۰ تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۱۴,۶۱۴,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

هر اونس طلا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰ افزایش، ۲,۳۴۲ نرخ گذاری شد.

 

    نظر شما