زمان و مبلغ واریز یارانه نقدی خرداد ماه اعلام شد

زمان و مبلغ واریز یارانه نقدی خرداد ماه اعلام شد

طبق دهک بندی خانوار مبلغ یارانه به حساب سرپرستان واریز خواهد شد.

به گزارش 9 صبح ؛ مبلغ یارانه در خرداد سال ۱۴۰۳ تغییری نکرده و براساس روال ماه های گذشته یارانه واریزی صورت می گیرد.

یارانه نقدی خرداد  ۱۴۰۳ برای دهک های اول تا سوم: ۴۰۰ هزار تومان

یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۳ برای دهک های چهارم تا نهم: ۳۰۰ هزار تومان

یارانه+ها

    نظر شما