قانون جدید بانک مرکزی درباره حساب بانکی و سپرده‌های متوفیان

قانون جدید بانک مرکزی درباره حساب بانکی و سپرده‌های متوفیان

در صورت درخواست هر یک از وراث قانونی، پس از کسر مالیات متعلق الباقی مبلغ می بایست به وراث پرداخت شود.

به گزارش 9 صبح ،بانک مرکزی ، در بخشنامه شماره ۰۲.۲۹۰۵۳۷ مورخ ۲۹ بهمن ماه سال گذشته موارد زیر را ابلاغ کرد:

احتراماً، بدین‌وسیله تصویر نامه شماره ۲۰۱۳۱۹‌/۲ مورخ ۱۸‌/۱۰‌/۱۴۰۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نحوه اجرای تبصره (۱) ماده (۳۴) «قانون مالیات‌های مستقیم» برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌شود.

بر این اساس، مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند از تاریخ ۰۱‌/۰۱‌/۱۴۰۳ با هدف تسهیل بهره‌مندی وراث از موجودی حساب سپرده بانکی متوفیان خویش، در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آن‌ها از ۰۱‌/۰۱‌/۱۳۹۵ و بعد از آن است، در صورت درخواست هر یک از وراث قانونی، پس از کسر مالیات متعلق، مابقی موجودی سپرده و حسب مورد سود مترتب بر آن را به وراث پرداخت نمایند.

همچنین مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند که مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد آن به حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند.

منبع:بانک اول

 

نظر شما