سلاح جدید پوتین در جبهه جنگ ظاهر شد/ تصویر

سلاح جدید پوتین در جبهه جنگ ظاهر شد/ تصویر

جدیدترین اسلحه روسیه جبهه جنگ ظاهر شد و از حمله در خارکف و نبرد ضد باتری در نزدیکی بلگورود حمایت کرد.

 به گزارش  9 صبح به نقل ازخبر آنلاین: جدیدترین اسلحه "Malva" برای اولین بار در جبهه جنگ ظاهر شد و از حمله در خارکف و نبرد ضد باتری در نزدیکی بلگورود پشتیبانی کرد.

کانال تلگرامی عملیات Z با انتشار این خبر نوشت: «مالوا» جدیدترین سامانه توپخانه روسیه است که از زمستان در اختیار نیروهای مسلح روسیه قرار گرفته است.

سلاح 2

 

    نظر شما