خبر مهم وزیر کشور درباره ایجاد سازمان مهاجرت

خبر مهم وزیر کشور درباره ایجاد سازمان مهاجرت

به گزارش 9 صبح، وزیر کشور گفت: ایجاد سازمان مهاجرت و حکم رئیس مرکز به عهده وزارت کشور است اما برای تشکیل سازمان مهاجرت به مصوبه مجلس نیاز است.

احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به حکم رئیس سازمان مهاجرت گفت: ایجاد این مرکز در اختیار ما است و حکم رئیس مرکز هم به عهده وزارت کشور است. اما برای تشکیل سازمان مهاجرت به مصوبه مجلس نیاز است.

وزیر کشور همچنین با اشاره به توقف مسکن مهر پرند توسط شهرداری این منطقه اظهار داشت: شهرداری نمی‌تواند ‌پروژه های نهضت ملی مسکن را متوقف کند. اگر چیزی متوقف شود، حتما رسیدگی می‌شود.

وحیدی درباره تشکیل کمیته تحقیق برای اغتشاشات ۱۴۰۱ بیان داشت: کار این کمیته و گزارشات آن ادامه دارد و اگر کسی شکایتی داشته باشد، حتما به آن رسیدگی می‌شود. کمیته ویژه‌ای هم که رئیس جمهور ایجاد کرده است، در امتداد همین کمیته تحقیق فعالیت دارد.

 

    نظر شما