کتک کاری نمایندگان در صحن مجلس + فیلم

کتک کاری نمایندگان در صحن مجلس + فیلم

چند نفر از نمایندگان در صحن مجلس با یکدیگر گلاویز شدند.

به گزارش ۹ صبح:چند نفر از نمایندگان در صحن مجلس با یکدیگر گلاویز شدند.

 اعضای پارلمان گرجستان بر سر آزاد کردن پرواز هواپیماها به روسیه با یک دیگر کتک کاری کردند.

حجم ویدیو: ۱۵.۸۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۱
دانلود ویدیو

    نظر شما