مسدود شدن کانال رهبر انقلاب در اینستاگرام و واکنش کدخدایی / تعطیلی آزادی بیان در غرب!

مسدود شدن کانال رهبر انقلاب در اینستاگرام و واکنش کدخدایی / تعطیلی آزادی بیان در غرب!

عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره مسدود کردن کانال اینستاگرام رهبر انقلاب واکنش نشان داد.

به گزارش 9 صبح ؛  عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان مسدود کردن کانال اینستاگرام رهبر انقلاب را گروگان گرفتن آزادی بیان دانست.

 عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در یادداشتی به زبان انگلیسی نوشت:

«تعطیلی آزادی بیان در غرب!

بستن کانال اینستاگرام رهبر انقلاب که مقام عالی سیاسی کشور است یعنی گروگان گرفتن آزادی بیان؛ یعنی آشکار شدن ماهیت آزادی‌ها در غرب. اینکه سخنان رهبر سیاسی یک کشور را تحمل نتوانید، یعنی تعطیلی آزادی بیان.»

رهبر

    نظر شما