افشای لیست حقوق نمایندگان و اسناد مالی مجلس حقیقت دارد؟

افشای لیست حقوق نمایندگان و اسناد مالی مجلس حقیقت دارد؟

با هک شدن خبرگزاری خانه ملت تصاویری تحت عنوان لیست حقوق نمایندگان مجلس منتشر کرده اند.

به گزارش 9 صبح ؛ با توجه به بارگذاری عکس سران منافقین به نظر می‌رسد این خبرگزاری هک شده باشد.

صفحه خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی صبح سه شنبه از دسترس خارج شد.

بنا بر روایت ایلنا، با توجه به بارگذاری عکس سران منافقین به نظر می‌رسد این خبرگزاری هک شده باشد.

خبرگزاری برنا نیز گفته، گروهی که مدعی هک سرورهای مجلس شده، تصاویری را هم تحت عنوان لیست حقوق نمایندگان و اسناد مالی و اداری مجلس منتشر کرده است.

همچنین خبر فوری اعلام کرد: گروه وابسته به گروهک منافقین مدعی شد که سایت خانه ملت و برخی سامانه‌ های داخلی مجلس شورای اسلامی را هک کرده است. این گروه تصاویری را هم تحت عنوان لیست حقوق نمایندگان مجلس منتشر کرده است.

 

    نظر شما