مسعود پزشکیان به توصیه رهبری تاییدصلاحیت شد؟

مسعود پزشکیان به توصیه رهبری تاییدصلاحیت شد؟

مسعود پزشکیان، ردصلاحیتش با این ادعا که التزام عملی به نظام ندارد را حرف بی ربط و نچسبی می داند و می گوید رهبری برای تایید صلاحیتم توصیه کرده بودند.

به گزارش 9 صبح؛مسعود پزشکیان، ردصلاحیتش با این ادعا که التزام عملی به نظام ندارد را حرف بی ربط و نچسبی می داند و می گوید رهبری برای تایید صلاحیتم توصیه کرده بودند.

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس در گفتگویی درباره روند تایید صلاحیت خود واینکه گفته می‌شود با توصیه رهبری تایید صلاحیت شده است، گفت: بنده دقیقآً اطلاع ندارم اما از جاهای مختلف شنیدم. اینها به بنده گفتند التزام عملی به نظام ندارید که این حرف بی‌ربطی بود و نمی‌شد توجیه کرد.

    نظر شما