آنالیز دوساعته احمدی‌نژاد از نان لواش و سنگک

 آنالیز دوساعته احمدی‌نژاد از نان لواش و سنگک

رویانیان گفت: یک شب در دولت نان سنگک و بربری و لواش و ... آوردند، احمدی‌نژاد دو ساعت این نان‌ها را آنالیز می‌کرد و یا در موضوع تخم مرغ و یا مسائل ریز مردم، واقعاً احمدی‌نژاد عملیاتی وارد می‌شد و با مردم و چالش‌های آن‌ها آشنا بود.

به گزارش 9 صبح؛ مدیرعامل اسبق پرسپولیس با تکیه بر تجربه همکاری با احمدی نژاد و قالیباف، شباهت‌ها و تفاوت‌های بین این دو چهره را بیان کرد.

محمد رویانیان از تجربه کار کردن با احمدی نژاد و قالیباف روایت کرد و گفت: قالیباف به مسائل، راهبردی نگاه می‌کند، ولی عملیاتی گام برمی‌دارد. ۱۰۰ درصد عملگراست و در نیروی انتظامی موفق بود و توفیقات خوبی حاصل شد. احمدی‌نژاد هم یک آدم کاملاً عملگرا بود. در واقع هر دوی آن‌ها عملگرا بودند. البته با توجه به اینکه قالیباف خلبان بود، حتماً یک نگاه دوربرد داشت، چون تحصیلاتش این طور اقتضا می‌کرد.

وی افزود: البته احمدی‌نژاد هم دکترای حمل و نقل داشت، استاد دانشگاه بود، او هم حتماً راهبردی فکر می‌کرد، چشم‌انداز‌ها را می‌توانست بفهمد و راهبرد‌ها را تشخیص دهد، ولی عملیاتی بود. برای مثال یک شب در دولت نان سنگک و بربری و لواش و ... آوردند، احمدی‌نژاد دو ساعت این نان‌ها را آنالیز می‌کرد و یا در موضوع تخم مرغ و یا مسائل ریز مردم، واقعاً احمدی‌نژاد عملیاتی وارد می‌شد و با مردم و چالش‌های آن‌ها آشنا بود.

رویانیان ادامه داد: قالیباف هم یک نیروی عملیاتی بود منتهی این دو تفاوت‌هایی با هم داشتند. برای نمونه قالیباف یک نظامی بود، سلسله‌مراتب را قبول داشت و به یکسری چیز‌ها پایبند بود و به الزامات و نظامات باور داشت، اما احمدی‌نژاد زیاد مقید به الزامات و نظامات نبود.

 

    نظر شما