مقام ارشد امنیتی سوریه ترور شد + جزئیات و فیلم لحظه ترور

مقام ارشد امنیتی سوریه ترور شد + جزئیات و فیلم لحظه ترور

مقام ارشد امنیتی سوریه در استان حماه ترور شد.

مقام ارشد امنیتی سوریه ترور شد

به گزارش 9 صبح؛ منابع سوری از ترور مهندس باسل عبدالقادر، مسئول تاسیسات نظامی نیروهای امنیتی سوریه در استان حماه خبر می دهند. یک وسیله انفجاری زیر صندلی خودرو او قرار داده شد و در حالی که باسل داخل آن بود منفجر شد.

حجم ویدیو: ۱.۱۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۱۲
دانلود ویدیو

    نظر شما