تصاویر دردناک از پیکر شهدای حمله تروریستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق

تصاویر دردناک از پیکر شهدای حمله تروریستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق

تصاویری از پیکر شهدای حمله تروریستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق سوریه منتشر شد.

به گزارش 9 صبح؛ تصاویری از پیکر شهدای حمله تروریستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق سوریه منتشر شد.

امان اللهی

زاهدی

جلادتی

صداقتی

 

    نظر شما