کیهان: مردم با ۱۱۰ و ۱۹۷ تماس بگیرند و از طرح نور حمایت کنند


کیهان: مردم با ۱۱۰ و ۱۹۷ تماس بگیرند و از طرح نور حمایت کنند

«از مردم مؤمن و با غیرت درخواست می‌شود با شماره ۱۹۷یا ۱۱۰ تماس بگیرند و از طرح نور حمایت کنند تا قوت قلبی برای عزیزان زحمتکش فراجا باشد.»

به گزارش 9 صبح ، روزنامه کیهان در مطلبی خواهان شدت دادن به مبارزه با بی حجابها شد.

این روزنامه نوشت: از فراجا درخواست می‌شود بساط سلبریتی‌هایی راکه با گردن کلفتی به دنبال ترویج بی‌حیایی هستند، با قدرت و بدون مماشات جمع کند. مردم همه پای کار هستند و اتفاقا همه دوست دارند بیشتر با سلبریتی‌های مروج بی‌بندوباری و فساد برخورد بشود.

از مردم مؤمن و با غیرت درخواست می‌شود با شماره ۱۹۷یا ۱۱۰ تماس بگیرند و از طرح نور حمایت کنند تا قوت قلبی برای عزیزان زحمتکش فراجا باشد.

انتظار می‌رود همه نخبگان و اساتید دانشگاه‌ها و... نسبت به استمرار این طرح که قطعا باعث ثبات و آرامش خانواده‌هاست حمایت کنند.

منبع:کیهان

    نظر شما