چه کسی جایگزین رشیدی کوچی در مجلس شد؟

چه کسی جایگزین رشیدی کوچی در مجلس شد؟

دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم روز گذشته برگزار شد. در همین راستا، طبق اخبار غیررسمی که اعلام شده است، اسفندیار عبداللهی از حوزهٔ مرودشت استان فارس راهیِ بهارستان شد.

 به گزارش 9 صبح، نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مرودشت، بیرجند و قائمشهر مشخص شدند.

دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم روز گذشته برگزار شد. در همین راستا، طبق اخبار غیررسمی که اعلام شده است، اسفندیار عبداللهی از حوزهٔ مرودشت استان فارس راهیِ بهارستان شد.

همچنین، عمران عباسی با اکثریت آرای حوزهٔ انتخاباتی قائمشهر، سوادکوه، جویبار راهی مجلس شد. سید حسن هاشمی هم از حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف به مجلس راه یافت.

منبع: فارس

 

 

    نظر شما