نوری قزلجه: عدم رضایت مردم از عملکرد دولت، هر روز افزایش می‌یابد

نوری قزلجه: عدم رضایت مردم از عملکرد دولت، هر روز افزایش می‌یابد

منتخب مردم بستان آباد در مجلس دوازدهم گفت: مردم سال بعد قطعا به دنبال این خواهند بود تا بدانند تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارد و به دنبال این نیستند که ببینند افرادی که برای مناصب مختلف انتخاب شدند در چه سنی قرار داشتند و از کدام طیف بودند.

به گزارش 9 صبح، منتخب مردم بستان آباد در مجلس دوازدهم با بیان اینکه عدم رضایت مردم از عملکرد دولت هر روز افزایش می‌یابد، گفت: مردم سال بعد قطعا به دنبال این خواهند بود تا بدانند تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارد و به دنبال این نیستند که ببینند افرادی که برای مناصب مختلف انتخاب شدند در چه سنی قرار داشتند و از کدام طیف بودند.

غلامرضا نوری قزلجه در خصوص توصیه های مراجع عظام تقلید به رئیس جمهور گفت: مراجع، محل رجوع مردم هستند لذا با واقعیت های جامعه آشنا هستند و توصیه هایی هم که در حوزه های مختلف خصوصا مسایل معیشتی مردم داشتند، کاملا درست و برگرفته از ارتباطات مردمی است.

وی افزود: اما اینکه چقدر دولت ها به این تذکرات توجه دارند و در جهت رفع آنها بر می‌آیند، مسأله مهمی است. سابقه نشان داده که دولت فعلی یا توانمندی پایینی دارد، یا عزمی برای این کار وجود ندارد و یا از سوی دیگر مسیر متفاوتی را برنامه ریزی کردند؛ لذا امور، در جهت حل مشکلات مردم پیش نمی رود.

آقای نوری قزلجه بیان کرد: عدم رضایت مردم از عملکرد دولت، هر روز افزایش می‌یابد و بازتاب آن را در مجلس هم می‌توانیم ببینیم حتی مراجعی که همواره ملاحظاتی داشتند، اما به دلیل وضعیت موجود مردم، به دنبال این هستند که مسایل مهم جامعه را به مسوولین منتقل کنند. بنابراین امیدواریم دولت برای حل این مشکلات تلاش مضاعفی را داشته باشد.

نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نیاز است دولت اصلاحات لازم را در حوزه مدیریتی انجام دهد، گفت: دولت باید از مدیران با تجربه استفاده کند. زیرا آنچه برای مردم مهم می باشد، نتایج شعارهایی است که دولت می‌داد. مردم سال بعد قطعا به دنبال این خواهند بود تا بدانند تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارد و به دنبال این نیستند که ببینند افرادی که در مناصب مختلف انتخاب شدند در چه سنی قرار داشتند و از کدام طیف بودند بلکه نتیجه عملکرد آنها مهم است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس باید کارهای نظارتی را در اولویت قرار دهد؛ مشکلاتی که در حوزه های مختلف خصوصا در مباحث معیشتی و سفره مردم داریم، بیشتر به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین است که به کشور آسیب می زند.

منبع: انتخاب

    نظر شما