اولین تصویر منتشرشده از محمد باقر قالیباف در قامت رئیس مجلس جدید

اولین تصویر منتشرشده از محمد باقر قالیباف در قامت رئیس مجلس جدید

نخستین تصویر از محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس منتشر شد.

به گزارش 9 صبح به نقل ازخبرگزاری تسنیم، تصویری از انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس را منتشر کرد.

2قالیباف

 

    نظر شما