اتفاقی شوکه کننده و ناگهانی در ستاد انتخابات کشور

اتفاقی شوکه کننده و ناگهانی در ستاد انتخابات کشور

امروز در یک اتفاق ناگهانی برای دقایقی برق ستاد انتخابات کشور قطع شد.

به گزارش 9 صبح به نقل از خبرگزاری فارس، تصاویری منتشر کرد و نوشت که برق ستاد انتخابات کشور برای دقایقی قطع شد.

 

 

    نظر شما