فیلمی پربازدید از شوخی عجیب محمود احمدی‌نژاد با خبرنگاران حین نشان داد شناسنامه

 فیلمی  پربازدید از شوخی عجیب محمود احمدی‌نژاد با خبرنگاران حین نشان داد شناسنامه

فیلمی از شوخی عجیب احمدی نژاد س.ژه کاربران شده است.

به گزارش 9 صبح به نقل از بامدادنو؛  شوخی عجیب احمدی‌نژاد با خبرنگاران، حین نشان دادن شناسنامه خود در فضای مجازی سوژه شده است.

    نظر شما