متلک پرانی مجری خانم به کاندیدای ریاست جمهوری خبرساز شد +ویدئو

متلک پرانی مجری خانم به کاندیدای ریاست جمهوری خبرساز شد +ویدئو

مجری خانم در واکنش به اتمام زمان ثبت نام انتخابات کنایه ای به شرکت کنندگان زد.

به گزارش 9 صبح ؛ مجری تلویزیون با انتقاد از برخی از ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز خدا را شکر مراسم "احساس تکلیف سیاسیون" تمام شد و ۸۰ نفر در ۵ روز انتخابات برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند.

 

    نظر شما