ماجرای ماموریت مهم سرپرست ریاست جمهوری به وزیر صمت چه بود؟

 ماجرای ماموریت مهم سرپرست ریاست جمهوری به وزیر صمت چه بود؟

محمد مخبر یک ماموریت ویژه را به وزارت صمت واگذار کرد.

به گزارش 9 صبح به نقل از خبرآنلاین،محمد مخبر در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت گفت: این دولت تا روز و ساعت آخر که کار به دولت بعدی سپرده شود، کارها را با همان روحیه جهادی رئیس جمهور شهید ادامه خواهد داد و با هر مدیر یا فردی که در کارها تعلل ورزیده یا اخلال ایجاد کند، برخورد خواهد شد.

مخبر سرپرست ریاست جمهوری همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ماموریت داد تا جلسات ستاد تنظیم بازار را به شکل یک روز در میان برگزار کرده و گزارش پایش بازار را به شکل مستمر به وی ارائه کند.

 

 

    نظر شما