فیلمی ویرال شده از مشاجره جنجالی محسن هاشمی و مشاور جلیلی

 فیلمی ویرال شده از مشاجره جنجالی محسن هاشمی و مشاور جلیلی

درادامه مطلب فیلمی وایرال شده از مشاجره محسن هاشمی و مشاور جلیلی را مشاهده می کنید.

به گزارش 9 صبح به نقل از خبرگزاری مهر، بخشی از مشاجره خضریان و محسن هاشمی در برنامه مناظره شبکه خبر را منتشر کرد.

نظر شما