حرکت شوکه کننده و تکراری زاکانی وسط آنتن زنده

حرکت شوکه کننده و تکراری زاکانی وسط آنتن زنده

زاکانی مانند مناظره سوم ، یک کتاب را در آنتن زنده معرفی کرد.

به گزارش 9 صبح به نقل از تسنیم، زاکانی، نامزد ریاست جمهوری مانند مناظره قبل، یک کتاب را در آنتن زنده معرفی کرد.

علیرضا زاکانی گفت: در یک کتاب با عنوان «سیاست خارجی ایده محور، مبتنی بر دیپلماسی منزلت طلبانه» ایده‌های خود را ترسیم کرده‌ام.

وی افزود: جهان در حال تغییر است و با مدلهای قبلی و سوختی نمیتوان جایابی درستی برای قدرت در منطقه  و جهان داشته باشیم.

نظر شما