کنایه تند و تیز و جنجالثی زنگنه به جلیلی پس از مناظره : حریفت منم ! +ویدئو

کنایه تند و تیز و جنجالثی زنگنه به جلیلی پس از مناظره : حریفت منم ! +ویدئو

زنگنه وزیر نفت دولت اسبق در واکنش به صحبت های جلیلی مطالب جنجالی مطرح کرد.

 به گزارش 9 صبح ، وزیر اسبق نفت گفت: سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبران ناپذیر است.

به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می توانید در خیابان راحت راه بروید؟

 

 

نظر شما