اقدام این نامزد ریاست جمهوری گوگل را منفجر کرد!

اقدام این نامزد ریاست جمهوری گوگل را منفجر کرد!

بر اساس آمار گوگل ترند، جستجو خبر انصراف جلیلی در ساعات پایانی تبلیغات به شدت صعودی شده است.

به گزارش 9 صبح ، بر اساس آمار گوگل ترند، جستجو خبر انصراف جلیلی در ساعات پایانی تبلیغات به شدت صعودی شده است.

جلیلی

بر اساس تحلیل هوش مصنوعی از ذهنیت و جو حاکم بر جامعه، گویا امیدواری به انصراف جلیلی به شدت افزایش یافته است.

خط قرمز جستجوی انصراف جلیلی و خط آبی جستجوی انصراف قالیباف را نشان می‌دهد.

photo_2024-06-26_14-12-49

نظر شما