اولین فیلم دردناک منتشر شده از وضعیت محل سقوط بالگرد شهید جمهور و دیگر شهدا

اولین فیلم دردناک منتشر شده از وضعیت محل سقوط بالگرد شهید جمهور و دیگر شهدا

فیلمی از محل سقوط بالگرد شهیدجمهور منتشر شده است.

 به گزارش 9 صبح به نقل ازچند ثانیه، برخی از تکه‌های هلی کوپتر همچنان در محله حادثه مشاهده می‌شود.

 

نظر شما