شوک گوگوش به طرفدارانش/ خداحافظی همیشگی با خوانندگی!

شوک گوگوش به طرفدارانش/ خداحافظی همیشگی با خوانندگی!

گوگوش برای همیشه از خوانندگی خداحافظی کرد

به گزارش 9 صبح؛  گوگوش برای همیشه  از خوانندگی خداحافظی کرد .

گوگوش (فائقه آتشین) از دنیای موسیقی رسما خداحافظی کرد  گوگوش خواننده مشهور ایرانی است. گوگوش قبل از انقلاب فعالیت می کرد. فعالیت گوگوش بعد از انقلاب تا 20 سال متوقف شد. گوگوش پس از آن به خارج از کشور مهاجرت کرد. گوگوش اکنون در انگلیس ساکن است.

فائقه آتشین معروف به گوگوش در یک پیام ویدیویی از صحنه موسیقی و اجرا خداحافظی کرد.

گوگوش که در خارج از کشور فعالیت دارد اعلام کرد که پس از اجراهای حال حاضر خود دیگر روی صحنه برای اجرای کنسرت نخواهد رفت و از این صحنه خداحافظی می کند.

گوگوش

گوگوش خداحافظیپ

    نظر شما