اولین مصاحبه با ضاربین آمر به معروف +ویدئو

اولین مصاحبه با ضاربین آمر به معروف +ویدئو

با ضاربین آمرین به معروف پس از دستگیری مصاحبه انجام شد که مشاهده می کنید.

به گزارش 9 صبح ؛  مصاحبه با ضاربین آمر به معروف در اصفهان را در این ویدئو مشاهده کنید. 

    نظر شما