شکایت باشگاه‌ها از هم منتفی شد!

شکایت باشگاه‌ها از هم منتفی شد!

شکایت باشگاه‌های فوتبال از یکدیگر منتفی شد.

به گزارش 9 صبح، با استناد به نامه مهم رئیس کمیته انضباطی به منصور قنبرزاده، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال از این پس شکایت باشگاه ها از هم به خاطر عبور از سقف قرارداد منتفی شد.

به تازگی ۴ باشگاه از تیم سپاهان به دلیل عبور از سقف قرارداد شکایت کردند که کمیته انضباطی در بررسی این پرونده ۴ امتیاز از تیم سپاهان کسر شد. هم چنین این تیم ۴۰ میلیارد تومان جریمه نقدی و موظف شد که قرارداد ۶ بازیکن خود را تعدیل کند. البته باشگاه سپاهان به این رای معترض شده و قرار است این پرونده در کمیته استیناف مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از این آرای باشگاه‌های دیگر هم اعلام کردند از تیم‌های متخلف شکایت خواهند کرد. یکی از این باشگاه‌ها سپاهان بود که اعلام کرد از باشگاه‌های متخلف در زمینه ثبت قراردادها به کمیته انضباطی شکایت خواهد کرد.

با این اخبار حالا رئیس کمیته انضباطی از نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال درخواست کرده کارگروه نظارت بر قراردادها همه قراردادها را مورد بررسی قرار دهد و هر تخطی را به این کمیته گزارش دهد.

با این نامه دیگر باشگاه‌ها نمی‌توانند از یکدیگر به خاطر عبور از سقف قرارداد شکایت کنند. از این پس کمیته انضباطی هر تخطی در ثبت قرارداد ببیند، راسا وارد عمل می‌شود و رای صادر می‌کند.

    نظر شما