کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان شد

کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان شد

کیومرث هاشمی به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد.

به گزارش ۹ صبح، با رای اعتماد قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کیومرث هاشمی به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد.

امروز و پس از قرائت برنامه‌های کیومرث هاشمی، اظهارات موافقان و مخالفان و سخنرانی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هاشمی رأی اعتماد دادند.

نتیجه رای اعتماد مجلس به وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:

تعداد حاضران: ٢٣٧ نفر

آرای موافق: ١۶٧ نفر

آرای مخالف: ۵٧ نفر

آرای ممتنع: ١٢ نفر

آرای باطله: یک نفر

نظر شما