اعلام قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس

اعلام قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس

قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس اعلام شد.

به گزارش 9 صبح، در جلسه هیأت واگذاری عرضه معادل ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس با قیمت پایه هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۳،۵۷۰ ریال کمتر نباشد، به صورت نقد و اقساط شامل ۱۰ درصد نقد و مابقی طی ۶ سال با فاصله اقساط ۶ ماهه به تصویب رسید.

 

    نظر شما