والدمار آنتون جایگزین هوملس می‌شود؟یک مهره کلیدی دیگر اشتوتگارت در لیست دورتموند...

والدمار آنتون جایگزین هوملس می‌شود؟یک مهره کلیدی دیگر اشتوتگارت در لیست دورتموند...

مدیران بروسیا دورتموند از شرایط نیکلاس زوله بسیار ناراضی هستند و همچنین این احتمال وجود دارد قرارداد متس هوملس نیز تمدید نشود، به همین خاطر، خط دفاع یکی از پست‌هایی خواهد بود که زنبورها در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی پیش رو به دنبال تقویت آن هستند.

به گزارش 9صبح، دورتموند پس از سرو گیراسی و کریس فوریش، از اشتوتگارت به والدمار آنتون نیز علاقه نشان داده است.مدیران بروسیا دورتموند از شرایط نیکلاس زوله بسیار ناراضی هستند و همچنین این احتمال وجود دارد قرارداد متس هوملس نیز تمدید نشود، به همین خاطر، خط دفاع یکی از پست‌هایی خواهد بود که زنبورها در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی پیش رو به دنبال تقویت آن هستند.به گزارش بیلد؛ نام  والدمار آنتون  در درون جلسات داخلی مدیران دورتموند مورد بحث قرار گرفته است. با پایان یافتن قرارداد متس هوملس، سباستین کل مدیر ورزشی و اسون میسلینتات مدیر فنی در حال بررسی گزینه‌های موجود در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی هستند.آنتون از جمله گزینه‌های دورتموند است. در قرارداد این مدافع 27 سالۀ آلمانی با  اشتوتگارت  بنتد فسخ مشابهی با سرو گیراسی در حدود 20 میلیون یورو قرار دارد. او در  اشتوتگارت  حقوق ناخالص سه میلیون یورو در سال را دریافت می‌کند و در دورتموند او می‌تواند درآمد بیش‌تری داشته باشد.

منبع:طرفداری

    نظر شما