فوری؛گروه آمریکایی اوکتری مالک جدید اینتر

فوری؛گروه آمریکایی اوکتری مالک جدید اینتر

سونینگ نتوانست وام 3 ساله گروه اوکتری کپیتال را باپرداخت کند و به همین دلیل مالکیت اینتر را از دست داد.گروه اوکتری رسما با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مالک اینتر شده است.

به گزارش 9صبح،نراتزوری مالک جدیدی پیدا کرد.سونینگ نتوانست وام 3 ساله گروه اوکتری کپیتال را باپرداخت کند و به همین دلیل مالکیت اینتر را از دست داد.گروه اوکتری رسما با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مالک اینتر شده است.سونینگ در سال 2021 مبلغ 275 میلیون یورو به عنوان وام از این گروه آمریکایی دریافت کرد اما در مهلت تعیین شده نتوانست این مبلغ را با بهره‌اش (حدود 380 میلیون یورو) بازپرداخت کند و مالکیت نراتزوری را از دست داد. گفته می شود اوکتری در آینده ای نزدیک اینتر را به فروش می رساند.

منبع:طرفداری

    نظر شما