واکنش خاص محمد ربیعی به فساد فوتبال

واکنش خاص محمد ربیعی به فساد فوتبال

محمد ربیعی می‌گوید سکه به کسی نداده است.

به گزارش 9صبح،محمد ربیعی که فساد مس رفسنجان در زمان سرمربیگری او اتفاق افتاده، تاکید کرد صرفا به او تهمت زده می‌شود.محمد ربیعی می‌گوید سکه به کسی نداده است.

پرونده فساد مس رفسنجان هنوز داغ است و هر روز ابعاد جدیدی از آن مشخص می‌شود. محمد ربیعی سرمربی سابق مس رفسنجان که فساد در زمان او اتفاق افتاده، از متهمین این پرونده است و بسیاری اعتقاد دارند سکه‌ها با تاکید این سرمربی توزیع شده است.

برنامه شب‌های فوتبالی که در مورد عوامل آن هم شایعاتی به گوش می‌رسد، امشب با محمد ربیعی که از متهمین به شمار‌ می‌رود گفتگو کرد. ربیعی گفت:

چطور می‌شود کسی که سمت حقوقی در فدراسیون فوتبال دارد اتهام بزند؟ حتما شکایت می‌کنم. اجازه نمی‌دهم کسی با آبروی من بازی کند. به زودی با مدارک کامل می‌آیم و حرف می‌زنم. اینکه می‌گویند بنده سکه توزیع کرده‌ام کذب محض است.

منبع:طرفداری

نظر شما