موقعی که حرف و عمل یکی نیست؛بیرانوند از عشق به پرسپولیس گفت و قرارداد فسخ کرد!

موقعی که حرف و عمل یکی نیست؛بیرانوند از عشق به پرسپولیس گفت و قرارداد فسخ کرد!

علیرضا بیرانوند دوباره بازی با احساسات هواداران پرسپولیس را شروع کرد!

یک نفر باید به علیرضا بیرانوند بگوید کاش حداقل حرف های قشنگش با کاری که انجام می دهد یکی بود؛ حرف از عشق به پرسپولیس و ماندن در این تیم از یک سو و فسخ قرارداد از سوی دیگر...علیرضا بیرانوند دوباره بازی با احساسات هواداران پرسپولیس را شروع کرد!

به نظر می رسد هر فصل باید شاهد فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند با باشگاه پرسپولیس باشیم، اتفاقی که فصل گذشته هم رخ داد و بعد از اینکه بیرانوند با رقیب دیرینه مذاکراتی داشت، دوباره به پرسپولیس برگشت و حرف از عشق به این تیم زد.

واقعیت ماجرا این است علیرضا بیرانوند این فصل آن دروازه بان همیشگی نبود. یا مصدوم بود یا کیفیت پایینی از خودش ارائه کرد و همین موضوع باعث شد بسیاری از او انتقادات زیادی را مطرح کنند. حالا با پایان فصل علیرضا بیرانوند مجددا همان مسیری را در پیش گرفته که از دید خودش مسیر خوبی است؛ فسخ قرارداد با پرسپولیس. احتمالا او انتظار این را دارد دوباره هواداران پرسپولیس به مدیریت باشگاه فشار بیاورند و بتواند قرارداد جدیدی را امضا کند.

حرف های علیرضا بیرانوند همین چند روز پیش پس از بازی با ازبکستان درباره پرسپولیس را مرور کنید؛

می دانم شرایط باشگاه سخت است و فشاری نمی آورم. قرارداد دارم و در پرسپولیس می مانم.

حرف های قشنگ قشنگ علیرضا بیرانوند درنهایت امروز با فسخ قرارداد تکمیل شدند! او که در مصاحبه اخیرش از عشق به پرسپولیس گفت و بعد از بازی تیم ملی هم مقابل خبرنگاران ژست یک قهرمان از خود گذشته را گرفت و مدعی شد شرایط باشگاه را درک می کند و نمی خواهد جایی برود، امروز قراردادش را فسخ کرد، آن هم نه به خاطر مطالبات این فصلش چرا که تمام آن را گرفته، بلکه به خاطر مطالبات گذشته!

مشخص نیست کاسه صبر هواداران پرسپولیس این بار لبریز بشود یا نه، بیرانوندی که فصل خوبی را پشت سر نگذاشت، دوباره مسیر جدایی را در پیش گرفت و فراموش کرد در روزهای سخت و بحرانی اش، همین هواداران پرسپولیس حامی او بودند.

یک نفر باید به علیرضا بیرانوند بگوید کاش حداقل حرف های قشنگش با کاری که انجام می دهد یکی بود؛ حرف از عشق به پرسپولیس و ماندن در این تیم از یک سو و فسخ قرارداد از سوی دیگر.

منبع:طرفداری

نظر شما