محمد آبشک محروم شد!

محمد آبشک محروم شد!

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دعوی باشگاه فولاد خوزستان به طرفیت محمد آبشک اعلام کرد.

به گزارش 9صبح،محمد آبشک از سوی کمیته انضباطی محروم شد.کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دعوی باشگاه فولاد خوزستان به طرفیت محمد آبشک اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، کمیته انضباطی در خصوص شکایت باشگاه فولاد خوزستان از محمد آبشک مبنی بر اقدام مصاحبه، بیان مطالب حاوی توهین، افترا و نشر اکاذیب بعد از دیدار با تیم هوادار تهران اعلام کرد طبق ماده 71 مقررات انضباطی، نامبرده به دو جلسه از همراهی تیم خود در مسابقه رسمی که یک جلسه آن به مدت یکسال تعلیق می شود، محکوم شد. وی باید 500 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

رای صادره نسبت به محرومیت قابل اجرا و نسبت به جریمه نقدی غیرقابل اجرا و تماما ظرف مدت 7 روز نزد کمیته استیناف قابل تجدید نظر است.

منبع:طرفداری

نظر شما