باشگاه پرسپولیس باید تکلیف ساختمان باشگاه خود را روشن کند.

باشگاه پرسپولیس باید تکلیف ساختمان باشگاه خود را روشن کند.

باشگاه پرسپولیس در سند جدیدی که از سامانه کدال در اختیار سهامداران و هواداران خود قرارداده، ماموریت مجمع به اعضای هیئت مدیره را قرار داده که یکی از موارد آنها نکته جالبی را در خود دارد.

به گزارش 9صبح،باشگاه پرسپولیس تا زمان مجمع بعدی باید تکلیف ساختمان باشگاه خود را روشن کند.باشگاه پرسپولیس در سند جدیدی که از سامانه کدال در اختیار سهامداران و هواداران خود قرارداده، ماموریت مجمع به اعضای هیئت مدیره را قرار داده که یکی از موارد آنها نکته جالبی را در خود دارد.

مجمع به اعضای هیئت مدیره دستور داده که تا زمان مجمع بعدی، وضعیت مالکیت ساختمان باشگاه پرسپولیس را تعیین تکلیف کنند و با هماهنگی وزارت ورزش، سه دانگ در اختیار فدراسیون را به تملک خود در بیاورد.

باشگاه پرسپولیس که سه دانگ ساختمان واقع در خیابان شیخ بهایی را در اختیار دارد، از زمان شکایت ویلموتس، سه دانگ دیگر را به دلیل حکم قضایی شستا از دست داده و در زمان واگذاری هم این بخش از ساختمان به پرسپولیس داده نشد.

این در حالی است که از زمان برگزاری مجمع نیز اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده و باشگاه پرسپولیس نتوانسته مالکیت نصف ساختمان اداری خود را به دست بیاورد.

منبع:ورزش سه

نظر شما