چالش خاص باشگاه استقلال با ودران کیوسفسکی؛اگر قراردادش فسخ شود...

چالش خاص باشگاه استقلال با ودران کیوسفسکی؛اگر قراردادش فسخ شود...

شنیده می شود ودران کیوسفسکی دروازه بان اهل بوسنی که اخباری در رابطه با جذب او توسط باشگاه استقلال به گوش می رسد با این باشگاه قرارداد رسمی امضا کرده و در صورت فسخ، استقلال ملزم به پرداخت مبلغ قرارداد بصورت کامل خواهد بود.

به گزارش 9صبح،باشگاه استقلال در صورت شکایت ودران کیوسفسکی محکوم خواهد شد.شنیده می شود ودران کیوسفسکی دروازه بان اهل بوسنی که اخباری در رابطه با جذب او توسط باشگاه استقلال به گوش می رسد با این باشگاه قرارداد رسمی امضا کرده و در صورت فسخ، استقلال ملزم به پرداخت مبلغ قرارداد بصورت کامل خواهد بود.

با توجه به اخبار رسیده، باشگاه استقلال در یک حرکت غیرحرفه ای، آفر رسمی برای این دروازه بان ارسال کرده و کیوسفسکی با امضای این آفر طبق قوانین فیفا بصورت قانونی بازیکن استقلال محسوب می شود.

در صورت فسخ و شکایت این دروازه بان، باشگاه استقلال وارد چالش جدیدی خواهد شد.

منبع:خبرورزشی

نظر شما