بازیکنان قدیمی استقلال از نابرابری بودن قرار داد بازیکنان جدید شاکی هستند

بازیکنان قدیمی استقلال از نابرابری بودن قرار داد بازیکنان جدید شاکی هستند

در شرایطی که هنوز استقلال از هیچکدام از خریدهای جدیدش رونمایی نکرده است، با این حال حتی مبلغ قرارداد آنها هم به گوش بازیکنان قدیمی رسیده است.

به گزارش 9صبح،بازیکنان قدیمی استقلال از رقم قرارداد خریدهای جدید این تیم دلخور هستند.در شرایطی که هنوز استقلال از هیچکدام از خریدهای جدیدش رونمایی نکرده است، با این حال حتی مبلغ قرارداد آنها هم به گوش بازیکنان قدیمی رسیده است.

ظاهرا مبلغ قرارداد بازیکنان جدید استقلال با قدیمی‌ها اختلاف چشم گیری دارد و حتی اضافه شدن ۲۰ تا ۲۵ به قرارداد بازیکنان قدیمی طبق روال هرسال هم این اختلاف را کم نمی‌کند.

این موضوعی است که دلخوری برخی از بازیکنان قدیمی استقلال را به همراه داشته است و آنها اعتقاد دارند در شرایط فعلی حق آنها ضایع می‌شود.

این موضوعی است که مدیران هلدینگ خلیج فارس باید به آن توجه کنند تا بین بازیکنان قدیمی و جدید دودستگی ایجاد نشود.

منبع:خبرورزشی

نظر شما