تماس با ما درباره ما

قیمت لیر ترکیه امروز چهغارشنبه ۲۸۵ آبان ماه ۱۴۰۱

لیر ترکیه در میانه امروز با قیمت هزار و 910 تومان معامله می‌شود.
قیمت لیر ترکیه امروز چهغارشنبه ۲۸۵ آبان ماه ۱۴۰۱

لیر ترکیه که 2 روز پیش تا 1.900 (یک هزار و نهصد ) تومان رسیده بود، امروز چهارشنبه 25 آبان 1401 مصادف با 16 نوامبر 2022 با رشد 0.52 درصدی به 1.910 (یک هزار و نهصد و ده ) تومان رسید.

ارسال نظر