تماس با ما درباره ما

ترلان پروانه با انتشار این عکس به دردسر افتاد

انتشار تصویری از ترلان پروانه که نشان می دهد او آرایشی متفاوت دارد به جنجالی بر علیه او مبدل شده است.
ترلان پروانه با انتشار این عکس به دردسر افتاد

به گزارش 9صبح،کانال های مجازی در طول 24 ساعت اخیر تصویری از تغییر چهره ترلان پروانه منتشر کرده اند و این اقدام منجر به بروز جنجال هایی شده است.

ترلان پروانه که در طول ماه های اخیر پست های اندکی منتشر کرده است، نسبت به بازنشر این تصویر واکنشی نشان نداده است.

برخی به او تاخته اند که در این حال و اوضاع مشغول خودنمایی است. اما در مقابل برخی جواب این گروه را داده و مدعی شده اند که این تصویر مربوط به ماه ها قبل است.

ترلان پروانه تغییر چهره داد و جنجال به پا کرد!

 

ارسال نظر