تماس با ما درباره ما

حقوق این گروه از معلمان افزایش یافت + تصویر حکم

۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۹ حقوق کلیه دانشجو معلمان سراسر کشور به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
حقوق این گروه از معلمان افزایش یافت + تصویر حکم

به گزارش 9صبح،نگارش ویژه افزایش حقوق دانشجو معلمان صارد شد، بدین ترتیب حقوق کلیه دانشجو معلمان سراسر کشور به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این حکم برای تمامی ورودی های ٩٨ تا ١۴٠١ اجرا می شود.

 به استناد بخشنامه شماره ۷۱۰/۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ وزارت متبوع و در راستای اجرای قانون «اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان وبازنشستگان کشوری و لشگری » مجلس شورای اسلامی پ فوق العاده مناطق کمتر توسعه به شماره ۸۲۸-۱۱/۷۸۲۵۸ م ۱۴۰۱/۸/۱۶ حقوق و مزایای یافته شما به شرح ردیف های ۲۱ و ۲۲ این حکم اصلاح و ترمیم ت فوق العاده بدی آب و هوا میگردد که با رعایت مقررات اداری ومالی از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت میباشد تغییرات این حکم به شرح زیر می باشد : ۱ – برقراری ترمیم حقوق به مبلغ ۱۰۰۵۹۰۰۰ افزایش نسبت به حکم قبلی ۱۰۰۵۹۰۰۰ ریال
حقوق این گروه از معلمان افزایش یافت + تصویر حکم

 

ارسال نظر