تماس با ما درباره ما

شرایط ازدواج زن مطلقه چیست؟/ برای ازدواج مجدد با زن مطلقه چه کاری ضروری است؟

برخلاف باورهای نادرست عمومی ‌همان‌طور که مرد پس از فوت همسرش یا جدایی زندگی مشترک حق دارد با دیگری ازدواج کند برابر شرع و قانون مدنی، زن نیز از چنین حقی برخوردار است.
شرایط ازدواج زن مطلقه چیست؟  برای ازدواج مجدد با زن مطلقه چه کاری ضروری است؟

به گزارش 9صبح،شرایط ازدواج زن مطلقه از ما بسیار پرسیده می‌شود. در عمل می‌بینیم که به واسطه وجود برخی سنت‌های غلط یا برداشت‌های نادرست از قوانین شرعی زنان ایرانی از تشکیل مجدد خانواده پرهیز می‌کنند حال آن‌که همانند مرد، زن نیز با رعایت شرایط خاص پس از فوت همسر یا طلاق حق دارد مجددا ازدواج کند. همراه ما در مجله اینترنتی دلتا باشید.

از شرایط ازدواج زن مطلقه آن است که وی باید بعد از طلاق عده نگه داشته باشد یعنی مدتی را که قانون برای او مقرر کرده و تا پایان آن مدت نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.

عده طلاق ۳ طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است و اگر زن حامله باشد این عده تا زمان وضع حمل است.

عده برای زنی که شوهر او فوت کرده است ۴ ماه و ۱۰ روز است مگر در صورت حاملگی زن که در این صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آن که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از ۴ ماه و ۱۰ روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان ۴ ماه و ۱۰ روز است.

زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و نیز زن یائسه عده طلاق ندارد، ولی عده وفات دارد یعنی در صورت فوت شوهر باید برابر بند بالا عده نگه داشته باشد.

پرسش

ممکن است زنی پس از صدور حکم طلاق و نگه داشتن عده با دیگری ازدواج کند، اما پس از ازدواج بنا به دلایلی برای مثال نقض حکم طلاق از سوی دادگاه حکم طلاق او دچار اشکال شود حال این سوال پیش می‌آید که رابطه او با همسر دوم چگونه خواهد بود؟

پاسخ

برای پاسخ به این پرسش فرض کنیم دادگاه با دادخواست زن حکم طلاق صادر می‌کند و این حکم به مرحله اجرا در می‌آید و پس از اتمام عده طلاق زن اقدام به ازدواج می‌کند و به دنبال آن به هر عنوان رای صادره در مورد طلاق نقض می‌شود در این حالت برابر شرع و قانون عقد نکاح دوم باطل است و در صورت نزدیکی بین زن و شوهر دوم حرمت ابدی به وجود می‌آید و در صورت عدم نزدیکی صرفا ازدواج آنان باطل خواهد شد، ولی می‌توانند دوباره ازدواج کنند.

باید دانست که این حکم هم در موردی است که شوهر دوم با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با این زن ازدواج کرده باشد یا اینکه بدون اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق آن زن را به عقد خود در آورده باشد.

البته اگر مرد با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با زن ازدواج کند علاوه بر بطلان عقد، آن زن بر او حرام دائمی‌است چه با او نزدیکی کرده باشد و چه نزدیکی نکرده باشد، اما اگر به موضوع واقف نبوده و از روی جهل با او ازدواج کرده باشد در صورت عدم وقوع نزدیکی آن زن بر او حرام نخواهد بود.

پرسش
زن و شوهری که با طلاق از یکدیگر جدا شده‌اند آیا می‌توانند دوباره با هم ازدواج کنند؟

پاسخ

بله می‌توانند، اما زنی که ۳ مرتبه متوالی همسر یک نفر بوده و از او طلاق گرفته بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم و همسری مرد دیگری در آید و پس از وقوع نزدیکی با او به علت طلاق، یا فسخ یا فوت بین آنان جدایی حاصل شود.

ارسال نظر