تماس با ما درباره ما

آمار کاربران فعال ماهانه معروفترین شبکه‌های اجتماعی در جهان

فیس بوک با داشتن ۲.۹ میلیارد کاربر فعال ماهانه شماره یک شبکه‌های اجتماعی در جهان است.
آمار کاربران فعال ماهانه معروفترین شبکه‌های اجتماعی در جهان

به گزارش 9صبح،یوتیوب با داشتن ۲.۲ میلیارد کاربر فعال ماهانه شماره دو شبکه‌های اجتماعی در جهان است.

واتساپ در رده سوم بیش از ۲ میلیارد کاربر فعال ماهانه دارد.

وی چت با ۱.۲ میلیارد کاربر فعال ماهانه شماره ۴ جهان است.

اینستاگرام با ۱.۲ میلیارد کاربر فعال ماهانه شماره ۵ جهان است.

تیک تاک ۷۳۲ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد و در رده ششم جهان است.

رددیت با ۴۳۰ میلیون کاربر هفتم جهان است.

توئیتر با ۳۹۶ میلیون کاربر فعال ماهانه هشتم جهان است.

 

ارسال نظر