تماس با ما درباره ما

برادر امام خمینی در کت و شلوار+عکس

تصویری از سید نورالدین و آیت الله پسندیده برادران حضرت امام(ره) را در کنار هم را مشاهده می کنید.
برادر امام خمینی در کت و شلوار+عکس

به گزارش 9 صبح، جماران عکسی از برادران امام خمینی را در کنار هم منتشر کرده است. تصویری از سید نورالدین و آیت الله پسندیده برادران حضرت امام(ره) را در کنار هم را مشاهده می کنید.

برادر امام خمینی در کت و شلوار+عکس

ارسال نظر