تماس با ما درباره ما

کیهان هم میگوید مملکت مال حزب اللهی هاست!

کیهان در مطلبی نوشت: در پاسخ به اظهارات برخی که این روزها از نقش حزب اللهی ها در کشور گفتند عرض می‌کنم مگر جنگ را جز این‌ها اداره کردند؟
کیهان هم میگوید مملکت مال حزب اللهی هاست!

به گزارش 9 صبح، روزنامه کیهان هم اظهارات خانم جلسه‌ای اصولگرایان را تایید و تلویحا تاکید کرد که مملکت برای حزب‌اللهی‌هاست!

در پاسخ به اظهارات برخی که این روزها از نقش حزب اللهی ها در کشور گفتند عرض می‌کنم مگر جنگ را جز این‌ها اداره کردند؟ کمک به مردم در همه حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و مقابله با حوادث گوناگون و توطئه‌های دشمنان مردم طی این 40 سال را چه کسانی انجام دادند؟ عملکرد 8 ساله مدعیان اخیر و به کارگیری افراد ناکارآمد و پرونده سیاه برجام بدفرجام که منجر به نابودی اقتصاد کشور شد و مردم را به خاک سیاه نشاند آیا قابل فراموشی است؟!

ارسال نظر