تماس با ما درباره ما

طالبان برای اولین بار درخواست ایران را پذیرفت

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، گفت: برای اولین بار طالبان پذیرفت که حقابه ایران رهاسازی شود.
طالبان برای اولین بار درخواست ایران را پذیرفت

به گزارش 9 صبح، به نقل از اعتمادآنلاین، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: در سفر اخیر هیأت اقتصادی طالبان به ایران، برای اولین بار طالبان پذیرفت که حقابه ایران رهاسازی شود. 

ارسال نظر