تماس با ما درباره ما
كيهان:

نامزدى روحانى براى انتخابات خبرگان شوخیِ گستاخانه است!

روزنامه كيهان در ستون خوانندگان خود نوشت:
نامزدى روحانى براى انتخابات خبرگان شوخیِ گستاخانه است!

به گزارش 9 صبح، آن کسی که آمریکا را کدخدا می‌خواند و معتقد بود با کدخدا باید کنار آمد، حالا داوطلب جایگاهی شده که مرتبط با بزرگ‌ترین بازدارنده آمریکا از گردن‌افرازی و سلطه‌گری در منطقه غرب آسیاست. عرض می‌کنم شوخی هم که باشد، شوخیِ گستاخانه و از حد گذشته‌ای است.

ارسال نظر