تماس با ما درباره ما

بلیت مترو 75 هزار تومان!

چهارشنبه ۱۷ آبان در گزارشی به تاخیر ۶ ساله مترو قم پرداخته شد و در انتهای این موضوع مطرح شد که شهردار قم از بلیت ۷۵ هزار تومانی برای مونوریل قم، پروژه ناکامل دیگر قمی‌ها خبر داده است
بلیت مترو 75 هزار تومان!

به گزارش 9 صبح، به نقل از اعتماد، چهارشنبه ۱۷ آبان در گزارشی به تاخیر ۶ ساله مترو قم پرداخته شد و در انتهای این موضوع مطرح شد که شهردار قم از بلیت ۷۵ هزار تومانی برای مونوریل قم، پروژه ناکامل دیگر قمی‌ها خبر داده است. در این گزارش به بررسی موضوع هزینه‌های تمام شده مترو قم تا این لحظه و قیمت واقعی بلیت آن بر اساس هزینه‌های تمام شده و هزینه‌های جاری در هنگام بهره‌برداری پرداخته خواهد شد.

بلیت مترو 75 هزار تومان!

«یک بلیت مونوریل در فاز فعلی ۷۵ هزار تومان هزینه تمام ‌شده دارد و شهرداری توان مالی برای ارایه کاهش هزینه بلیت و تامین آن از منابع دیگر را ندارد.»

ارسال نظر